Kategorie

Kategorie

Ochrona danych osobowych

  1. Wszystkie dane osobowe przekazywane nam w trakcie rejestracji traktowane są jako poufne i zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku O ochronie danych osobowych (Dz. U nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami) gromadzone są jedynie w celu wystawienia faktury lub rachunku potwierdzającego umowę kupna - sprzedaży oraz z zachowaniem wymogów określonych w przywołanej Ustawie i nie będą przekazywane innym firmom ani wykorzystywane w innych celach.
  2. Za zgodą Klienta posiadającego konto w naszym sklepie internetowym, „sklepzupominkami.com.pl” może wysyłać informację handlową na adres e-mail.
  3. W/w dane umożliwiają nam ewidencjonowanie sprzedaży. Każdy Klient posiada prawo do wglądu do swoich danych, dokonywania w nich poprawek oraz ich usunięcia poprzez wysłanie maila na adres:atomik12@interia.pl.z dopiskiem 'rezygnacja' w temacie.

Informacje końcowe

  1. Informacje znajdujące się na stronie internetowej sklepzupominkami.com.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
  2. Nazwy producentów i marki fabryczne należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronach sklepu wyłącznie w celach informacyjnych.
  3. Zdjęcia produktów mogą zawierać dodatkowe elementy, które nie stanowią części składowej danego produktu i tym samym nie stanowiące oferty handlowej. Ostateczne wyposażenie produktu zawsze podawane jest w opisie.
  4. Spory wynikające z zawartych umów kupna – sprzedaży będą rozpatrywane przez sądy właściwe miejscowo Sprzedającemu.

Product successfully added to the product comparison!