Kategorie

Kategorie

Gwarancja

  1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, legalnie wprowadzone na rynek polski oraz posiadają fabryczną gwarancję producenta lub importera.
  2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność przez okres 2 lat od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. Klient traci uprawnienia określone w ww. Ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sprzedawcy o tym fakcie. W przypadku sprzedaży nie stanowiącej sprzedaży konsumenckiej obowiązują odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
  3. W przypadku niezgodności towaru z umową prosimy odesłać czysty towar wraz z dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura vat) oraz pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, na adres  Atomik Anna Szymczak, ul. Duboisa 5, 17-240 Czeremcha lub wypełniając formularz reklamacyjny znajdujący się na stronie sklepu.

Product successfully added to the product comparison!